Công ty TNHH Công nghệ Tongdazhi Thâm Quyến

Nhà cung cấp dịch vụ một cửa cho thiết bị phần cứng kiểm soát truy cập, hệ thống kiểm soát truy cập thông minh, hệ thống quản lý bán vé, hệ thống nhận dạng thẻ và khuôn mặt, giải pháp hệ thống quản lý bãi đậu xe, v.v.

Công ty TNHH Công nghệ Thâm Quyến Tongdazhi được thành lập năm 2009, kể từ khi thành lập ngành cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ một cửa cho thiết bị phần cứng kiểm soát truy cập, hệ thống kiểm soát truy cập thông minh, hệ thống quản lý bán vé, hệ thống nhận dạng thẻ và khuôn mặt, giải pháp hệ thống quản lý bãi đậu xe và như vậy. Công ty có một số sản phẩm cốt lõi về quyền sở hữu trí tuệ độc lập và áp dụng cho các bằng sáng chế công nghệ.

Chi tiết
Công ty TNHH Công nghệ Tongdazhi Thâm Quyến
Tin tức